oil price per barrel

oil price per barrel : ഇന്ധന നിരക്ക് പുതുക്കി യുഎഇ: വിലയില്‍ വര്‍ധന

ഇന്ധന നിരക്ക് പുതുക്കി യുഎഇ. യു.എ.ഇ ഇന്ധന വില നിര്‍ണയ സമിതിയാണ് പുതിയ വില പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വില oil price per barrel വര്‍ധിച്ചു. ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച്…
© 2024 Pravasiclick - WordPress Theme by WPEnjoy