റമദാനിലെ രാത്രികളിൽ കരാമയിലെ ഷെയ്ഖ് ഹംദാൻ മേഖലയിൽ മാപ്പിളപ്പാട്ടി​ന്റെ മേളം

റമദാനിലെ രാത്രികളെ മനോഹരമാക്കുന്ന മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ, മുസ്ലിം നാടോടികഥകൾ ഇതെല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം. റമ​ദാൻ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം കരാമയിലെ ഷെയ്ഖ് ഹംദാൻ മേഖലയെ ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതാകും നല്ലത്. വിശുദ്ധ മാസം ആരംഭിച്ചത്…
© 2024 Pravasiclick - WordPress Theme by WPEnjoy