employee insurance scheme

employee insurance scheme : യുഎഇയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കായി പുതിയ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു, 75,000 ദിര്‍ഹം വരെ നഷ്ടപരിഹാരം

ഇന്ത്യന്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കായി യുഎഇയില്‍ പുതിയ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അപകടങ്ങള്‍ മൂലമോ സ്വാഭാവിക കാരണങ്ങളാലോ ജീവനക്കാരന്‍ മരിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അവരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 75,000 ദിര്‍ഹം വരെ നഷ്ടപരിഹാരം employee insurance scheme ലഭിക്കുമെന്ന് പദ്ധതി…
© 2024 Pravasiclick - WordPress Theme by WPEnjoy