dict plus : You can easily find the meaning of Malayalam words

dict plus മലയാള വാക്കുകളുടെ ആർത്ഥം ഇൻി എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം

ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസം പല ആളുകളുമായി സംസാരിക്കേണ്ടി വരാരുണ്ട്. കുട്ടികൾ, സമ പ്രായക്കാർ, മുതിർന്നവർ അങ്ങനെ പല വിഭാ​ഗം ആളുകളുമായി സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് ചില വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാറും ഉണ്ട്. ഇനി അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ എളുപ്പത്തിൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടെയുണ്ടെങ്കിലോ? നല്ലതായിരിക്കില്ലേ… അർത്ഥം മലയാളം ഡിക്ഷനറി dict plus എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ് സഹായകമായി എത്തുന്നത്. ​ഗൂ​ഗിളഅ‍ പ്ലേ സ്റ്റോറിലെ ബുക്ക്സ് ആൻഡ് റഫറൻസ് എന്ന ക്യാറ്റ​ഗറിയിലാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളത്. മൂന്ന് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോ​ഗിക്കാവുന്നതാണ്. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ dictionary download സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് dictionary download ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ആപ്പ് പ്രവർത്തിക്കാൻ കുറഞ്ഞത് Android OS 4.0-ഉം അതിന് മുകളിലുള്ളതുമാണ് ആവശ്യമായി വരുന്നത്. ഈ ആപ്പിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് 2.2.1 ആണ്. 2017 സെപ്റ്റംബർ 12 നാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്.

നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയെ സ്നേഹിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ അറിയുക മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയുടെ നല്ല പദസമ്പത്തും നമുക്കുണ്ടാകണം. ആധുനിക കാലത്ത്, നിരവധി ഭാഷകളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന സാഹചര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഭാഷയിലെ എല്ലാ വാക്കുകളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കാം. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, ഒരു നല്ല നിഘണ്ടു വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാകും. മലയാളം അറിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അർത്ഥം മലയാളം നിഘണ്ടു വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. കൈലാഷ് നാഥ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഓളം നിഘണ്ടുവിന്റെ ഔദ്യോഗിക ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ് പതിപ്പാണ് അർത്ഥം മലയാളം നിഘണ്ടു. ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഡിക്ഷനറിയാണ്.

അർത്ഥം മലയാളം ഡിക്ഷനറി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് അജിൻ അശോകനാണ്. അതിന്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ സൈസ് 2.0 MB ആണ്. ഒരു ല്കഷത്തിലധികം ആളുകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

അർത്ഥം മലയാളം ഡിക്ഷനറിയുടെ word meaning app ഫീച്ചേഴ്സ്

വാക്കുകളും ശൈലികളും ഉൾപ്പെടെ 2,15,600-ലധികം നിർവചനങ്ങളുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഡാറ്റാബേസുകളാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഉള്ളത്.

വാക്കുകളുടെ ഓഫ്‌ലൈനായി ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, ഒരു വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ആവശ്യമില്ല.

ഇത്രയും വലിയ ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, 2.31 MB മാത്രമാണ് സൈസ് വരുന്നത്.

ആപ്പ് word meaning app പരമാവധി 12 MB റാം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ.

ആപ്പിന് ഇൻബിൽറ്റ് ‘ഇന്റലിജന്റ് ക്ലിപ്പ്ബോർഡ് ക്യാപ്‌ചർ സിസ്റ്റം’ ഉണ്ട്.

പരസ്യരഹിത ആപ്ലിക്കേഷനാണ്.

DOWNLOAD THE dictionary download APP : CLICK HERE

Artham(അര്‍ത്ഥം) is a lite version of Olam dictionary (https://olam.in). It is completely offline, has the largest database with over 2,15,600+ definitions, yet being the smallest app in the Google Play Store. It also has an intelligent clipboard capture system to easily bring the meaning of the word you are looking for.

BIGGEST

Artham has a huge database with over 2,15,600+ definitions. This includes words, phrases and idioms. It is powered by the “Olam English-Malayalam dataset” developed by Kailash Nadh. It is an open source growing crowd sourced database. All the credits for the database goes to him.

SMALLEST

Artham is the smallest offline English Malayalam dictionary in Play Store. It is not just small, it is incredibly small. Highly sophisticated encoding is performed on the primary database to bring down the size. The APK is just 2.55 MB and after installation the total size is 4.44 MB. The RAM is usage is near to 12 MB but the app can be completely cached by Android OS. So it will be super smooth.

CUTEST

App is designed appying Material Design principles by Google. It is has a very simple and straight forward interface. Suggestions are welcome to improve the user experience.

SMARTEST

Artham has an intelligent clipboard capture system which automatically detects the word you copied just before you open the app and fills it in the search box for you. So you are only one click away from fetching the meaning rather than typing the entire word struggling with the spelling.

OFFLINE

Artham is completely offline. It doesn’t even ask any permission during the installation. It is simply because it doesn’t need internet or any advanced facilities of phone to work. And ofcourse there is no annoying advertisements.

Your valuable suggestions are welcome to improve the app. I promise I will do my best to bring future updates that will satisfy your requirements.

To know more about

English to English Dictionary
Common and important words list

App contains Synonyms, Antonyms, English Details description, Example Sentences.
Those are categorized according to parts of speech.

How to use some main features

Copy to meaning: First enable Copy to meaning from the app, then while using browser or any other app just select the word or a full paragraph and copy. You will see instant translation while reading. No need to open the dictionary.

Display Options. Search keyboard on startup, Search button on home screen bottom button, Iconic tab and fixed search layout, Customize home screen, App screen orientation and lots more customization is possible from app display settings.

Backup & Restore: You can take backup of your history, favorite and word of the day words on SD card, on your google drive and/or dropbox account. And later you can restore any time from any place on any device as you like.

Grammar: In this section you will learn English grammar and this is the simplest and easiest way for user to learn
English Grammar.

Quiz: This Quiz has 24 levels. Each level you will be asked to ans 50 questions with 50 words one after another. If you provide any wrong answer than this question will be asked again on the end of the level. So you will definitely learn this word by completing the level. If you answer correctly all the questions in a level then you will proceed to the next level. Otherwise you will continue looping to the level you are now on until you learn all of them.

Multiple choice questions: This is like you are sitting on a real time exam. Each question has equal marks. Its your choice to select how many questions and what will be the question type. You can select question from wide range of variety (Meaning, Synonym, Antonym, Grammar and All Mixed up. Timing and score all feel like real and you can really judge yourself with this MCQ section.

Flash Word: To memorize the word efficiently we are letting the user to put words on a side and meaning on another side of a card. So take a card, see the word there and try to memorize. You can’t? No problem. Just flip the card and see the meaning on opposite side. Yes, Better luck next time and definitely it will be. Because this is the smartest technique to memorize a word.

Home Screen Wallpaper: You want to learn words even if you are outside app. Yes, you are right. This is now possible with our live wallpaper feature. From drawer please select live wallpaper and you will see words with meaning on your home screen. You have lots of options to customize this wallpaper screen. Like words can be selected from favorites, history and Word of the Day section. Time frame can also be selected by you. Today, Yesterday, This week, Last week, All times and more. From wallpaper settings you can fully customize the screen. Please enable and enjoy this feature.

***Arabic to English and English to Arabic Dictionary and translator***

Includes more than 500,000 words and expressions

No internet connection required

Text pronunciation (Even without internet)

Widget for faster translation

Related phrases of words

Translate any text(requires internet connection)

Touch words and see the meanings

Select and Translate any part of the text(hold your finger and move it to select text)

Copy translations

Includes words pronunciation (Both Arabic and English)

Favorites words

History

Change english accent: Choose between American,British,Australian and others…

Other features:

Useful phrases

Useful words

Words With Pictures

Online translator for other languages

Word of the day

Website translator

PRO FEATURES:

• Unlimited use

• 100% Ad-Free

• Voice Translation

• Camera Translation

• Offline Use

The app contains the following subscription option:

Dict Plus Pro 1-month Auto-Renewable Subscription – USD4.99

Subscription payments will be charged to your iTunes account at confirmation of your purchase and upon commencement of each renewal term. Subscription with a free trial period will automatically renew to a paid subscription. You can cancel your subscription or free trial in the iTunes settings at least 24-hours before the end of each current subscription period. The cancellation will take effect the day after the last day of the current subscription period and you will be downgraded to the free service. Any unused portion of a free trial period (if offered) will be forfeited when you purchase a premium subscription during the free trial period.

download android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobtop.android.english&hl=en&gl=US

download ios : https://apps.apple.com/us/app/dict-plus-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/id946818225

മാർക്കറ്റിംഗ് പോസ്റ്ററുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഇനി എളുപ്പം, ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ..

Related Posts

© 2024 Pravasiclick - WordPress Theme by WPEnjoy